Digix3 to najwyższy model w ofercie kabli koncentrycznych Ear Stream przeznaczonych do przesyłu danych cyfrowych w standardzie S/PDIF i pokrewnych. Posiada on zalety modelu Digix2, a ponadto jest w nim użyty wypełniacz zawierający 60% czystego złota, co obniża zaszumienie elektromechaniczne kabla o strukturze złożonej z wielu cienkich drutów i podnosi skuteczność ekranowania od zakłóceń. Zastosowano w nim także płaszcz zewnętrzny z poliolefiny odpowiednio kondycjonowanej chemicznie po nałożeniu na gorąco. Ostateczna konstrukcja kabla jest uzyskiwana drogą operacji manualnych niemożliwych do wykonania metodami przemysłowymi, natomiast wykorzystanie gotowej bazy konstrukcyjnej przewodnika gwarantuje zachowanie właściwej impedancji falowej i powtarzalności parametrów elektrycznych.
Cena kabla o długości do 1m - 880zł
Strony internetowe POLIMAN