16 września 2013 r.
- wzmacniacz słuchawkowy Black Pearl otrzymuje nagrodę Red Fingerprint od redaktora naczelnego High Fidelity
Strony internetowe POLIMAN