Produkty marki Ear Stream są objęte dwuletnią gwarancją producenta oraz dożywotnim serwisem firmowym. Podstawą uznania gwarancji jest dowód zakupu produktu marki Ear Stream. Firma Ear Stream może odmówić naprawy gwarancyjnej produktu, który nosi ślady użytkowania niezgodnego z zaleceniami producenta podanymi w instrukcji obsługi. Ponadto gwarancji nie podlegają usterki wynikające z zużycia lub uszkodzenia mechanicznego elementów. Są one usuwane w ramach płatnej usługi serwisowej, podobnie jak usterki wynikające z winy użytkownika. Wycena naprawy jest dokonywana po sprawdzeniu produktu przez firmę Ear Stream.
Wątpliwości niemożliwe do jednoznacznego wyjaśnienia są rozstrzygane na korzyść nabywcy. Firma Ear Stream może również udzielić dodatkowych praw kupującemu w ramach warunków zakupu, co zostanie potwierdzone odpowiednim dokumentem.
Wszelkie niewyjaśnione kwestie reguluje Kodeks Cywilny oraz inne zapisy prawne określające prawa i obowiązki sprzedawcy oraz nabywcy.
Strony internetowe POLIMAN