SunRise jest rozwinięciem konstrukcji kabla Signature o rozwiązanie podnoszące skuteczność ekranowania od zewnętrznych zakłóceń oraz obniżające zaszumienie elektromechaniczne przewodu złożonego z wielu cienkich drutów. Efekt ten osiągany jest poprzez wypełnienie przestrzeni pomiędzy przewodnikami substancją zawierającą 60% zawieszonego czystego złota. Ostateczne uzyskanie geometrii kabla SunRise jest możliwe tylko ręcznie. Końcowym etapem wytwarzania jest naniesienie zewnętrznego płaszcza z poliolefiny poprzez obkurczenie gorącym powietrzem oraz kondycjonowanie chemiczne jego powierzchni. W rezultacie otrzymuje się dźwięk o szlachetnych barwach, pełnej i prawidłowej holografii oraz dokładnych szczegółach, nie wysuwających się przed resztę przekazu muzycznego mającego być z założenia możliwie najbardziej naturalnym.
 
Cena za parę RCA lub XLR o długości do 1m - 1200zł
Strony internetowe POLIMAN