Oferta zasilaczy liniowych Ear Stream to odpowiedź na stale rosnące zainteresowanie tego typu produktami, wynikłe z powiększającej się oferty urządzeń audio korzystających z osobnego zasilacza, a są to przetworniki DAC, konwertery USB - S/PDIF, gramofony, wzmacniacze słuchawkowe, magazyny plików muzycznych z serii Squeezebox, itp. Zasilacz fabryczny z reguły nie pozwala im osiągnąć pełni możliwości ze względu na słabą filtrację i stabilizację dostarczanego napięcia stałego. Firma Ear Stream specjalizuje się w budowaniu zasilaczy o optymalnych parametrach dynamicznych, zachowujących pełną stabilność i reagujących bez opóźnień na skoki obciążenia i szybkie zmiany zapotrzebowania urządzenia na prąd. Są to konstrukcje liniowe budowane na tranzystorach dyskretnych, a ich idealna charakterystyka dla audio wynika z uniknięcia w schemacie stabilizatorów poniższych elementów i rozwiązań obniżających walory z punktu widzenia audio
- zero rezystorów w całej konstrukcji, czyli brak strat mocy i niepotrzebnie generowanego szumu od przepływu prądu
- brak układów ze stałą czasową, co daje natychmiastową odpowiedź układu na zmianę warunków obciążenia, bez opóźnień owocujących chwilowym brakiem wydajności prądowej i wpływających niekorzystnie na dźwięk, szczególnie dynamikę
- brak elementów indukcyjnych, ich działanie polega na ograniczaniu skoków prądowych, co się kłóci z wymaganą zdolnością zasilacza audio do podawania impulsów prądowych
- brak jakichkolwiek sprzężeń zwrotnych. Zasilacz to kaskadowo pracujące wtórniki stabilnego napięcia referencyjnego, które nie pracują jak układ nadążny, reagujący z opóźnieniami, i często też chwilowym przeregulowaniem oraz oscylacjami, a jedynie "powtarzają" stabilne napięcie stałe za pomocą wydajnego bufora tranzystorowego o wysokim współczynniku wzmocnienia prądowego. Na wysoką jakość zasilacza składają się także optymalnie dobrane elementy aktywne i pasywne - szybkie diody prostownicze, kondensatory elektrolityczne dedykowane do audio, tranzystory z najwyższych serii wzmocnienia prądowego, markowe transformatory toroidalne.
Zasilacze Ear Stream są zazwyczaj montowane w obudowach Hammond 1455N2202 czarnych lub srebrnych z czarnymi ramkami. Sposób wyprowadzenia kabli, sygnalizacja świetlna napięcia, wyłącznik, napięcie zasilania i wydajność prądowa to cechy dobierane według życzenia klienta pod wskazane urządzenie.
Strony internetowe POLIMAN